दोस्रो चरणमा पनि खाेप ल्याउने तयारी लगभग पूरा ‍ खोप ल्याउन र लगाउन मात्रै बाँकी : स्वास्थ्य मन्त्रालय
Related