आयात गरेको भन्दा भारतमा बेचेको बिजुलीको औसत दर महँगो
Related