सम्सी गाउँपालिका वडा नं ६ मा माओवादीको उम्मेदवार शेख उमैद दोस्रो पटक निर्वाचित।
Related