नेपाल रेल्वेले जयनगरदेखि जनकपुरसम्मका भाडा तोकिए , जनरल बोगीको ७० रुपैयाँ र एसी बोगीको ३०० रुपैयाँ
Related